logo Cantilena logo bip

Strona główna

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Cantilena"

01.09.2022 - opublikował: Andrzej Poczopko

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. „Cantilena” w Szczecinie została założona we wrześniu 1995 roku. Początkowo wpisana do rejestru szkół prywatnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie a od roku 1996 wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN pod numerem 115/96.

Organem prowadzącym szkołę jest Alina Jasińska, która od roku 1995 jest także właścicielem i dyrektorem szkoły. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje MKiDN za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Szkoła od dnia 7 sierpnia 1997r. posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez MKiDN.

Szkoła kształci dzieci uzdolnione muzycznie od 7-go roku życia. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz realizuje przedmioty wynikające ze szkolnego programu nauczania. Nauka w szkole przebiega w sześcioletnim cyklu kształcenia. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Zapewniamy i pośredniczymy w wypożyczeniu instrumentów. Szkoła przygotowuje dzieci do dalszego kształcenia muzycznego.

Zajęcia gry na instrumencie odbywają się 2 razy w tygodniu indywidualnie. W klasie I-III zajęcia indywidualne trwają 30 min. w klasie IV-VI 45 min.

Uczymy gry na instrumentach klasycznych: fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet poprzeczny, klarnet, saksofon. W szkole realizowane są obowiązkowe zajęcia zbiorowe: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór.

Rejestr zmian

data publikacjiopublikowałrodzaj zmiany
01.09.2022Andrzej Poczopkopublikacja